Internetveiligheid

Veilig internetten

Edutel is als provider betrokken bij uw internetveiligheid. Maar het is net zo belangrijk hier zelf bewust mee bezig te zijn. Het is goed om u af te vragen wat de risico’s zijn en wat u zelf kunt doen om veilig te internetten.

Onbezorgd internetten, televisiekijken en bellen

Om u als klant de beste internet-, televisie- of belervaring te bieden investeert Edutel doorlopend in haar netwerk. Wij bouwen ons breedband netwerk volgens internationale standaarden. Hoeveel wij in het netwerk moeten bijbouwen hangt af van het verwachte internet of televisie gebruik. Dit bepalen wij aan de hand van het verwachte aantal klanten en de ontwikkeling in het piekverkeer. Op basis van dit verwachte gebruik plannen wij wanneer wij moeten starten met het uitbouwen van het netwerk. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de diensten hoog houden.

In de Telecommunicatiewet is het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn tevens een aantal uitzonderingen benoemd.

Kijk voor meer informatie op www.onsbrabantnet.nl/internetveiligheid | www.on.nl/internetveiligheid