Internetsnelheid

Er zijn diverse zaken die invloed kunnen hebben op de snelheid van uw internetverbinding. De oorzaken kunnen dan ook op meerdere plekken zitten tussen wat aangeleverd wordt en wat u als eindgebruiker ervaart.

1. De snelheid van de computer

De snelheid van uw computer heeft direct invloed op de snelheid die u ervaart. Uw computer dient namelijk ook de ontvangen data te verwerken en daar ruimte aan te bieden. Staat uw computer te vol en draaien er te veel programma’s, dan zult u dat ook in de snelheid merken.

2. De snelheid van de computer naar het modem

Ondanks de hoge snelheid waarmee data verzonden wordt, kan de afstand en de manier van data overbrengen naar uw computer direct invloed hebben. Een verouderde UTP-kabel of een bijzonder lange afstand met veel koppelstukjes kan er voor zorgen dat de verbinding verslechtert.

3. De snelheid van de computer naar de router

Gebruikt u een router, dan is de snelheid erg afhankelijk van de doorgifte van dit apparaat. Een ouder router type zal bijvoorbeeld niet de maximale snelheden via glasvezel door kunnen geven. Daarnaast stuurt de router het signaal de ruimte in, niet direct naar de computer of laptop.

4. De belasting van het netwerk

Heeft u meerdere apparaten verbonden met internet? Een mobiele telefoon, de tv, een laptop en ga zo maar door, dan snoepen al deze apparaten wat bandbreedte van de verbinding weg. Hoe meer apparaten er actief zijn op uw netwerk, hoe minder snelheid er over blijft.

5. De belasting van internet

Wanneer u intensief downloadt of op een andere wijze de verbinding belast, zullen andere toepassingen daardoor trager werken. Dit kan bewust gebeuren, maar ook het draaien van veel toepassingen tegelijk kunnen dit probleem veroorzaken.

6. De belasting van uw verbinding door Interactieve TV

Interactieve TV maakt gebruik van dezelfde bandbreedte als uw internetverbinding. Het Interactieve TV-signaal krijgt voorrang, zodat u hier geen hinder op ondervindt . In principe blijft er genoeg ruimte over om te internetten, maar het kan wel zijn dat u tijdens het downloaden verschil merkt.

Andere oorzaken

  • De snelheid en belasting van de internetserver waarmee gecommuniceerd wordt.
  • De belasting van de verbinding tussen ons netwerk en het internetknooppunt in Amsterdam.
  • Belasting op de infrastructuur van het glasvezelnetwerk.

Kijk voor meer informatie op www.onsbrabantnet.nl/internetsnelheid | www.on.nl/internetsnelheid